Att rikta sig mot ett hormon kan hjälpa till att behandla tarmcancer

Forskare i Spanien har upptäckt en mekanism som främjar inflammationsrelaterad tarmcancer och kan erbjuda nya behandlingsmål.

Forskare kan ha hittat ett nytt behandlingsmål för tarmcancer.

Resultatet avser aktiviteten hos signalproteinet p38 i de myeloida cellerna i immunsystemet och den hos IGF-1, vilket är ett hormon som utlöses av p38.

Mycket av arbetet utfördes hos möss som var genetiskt konstruerade för att utveckla akut och ihållande tarminflammation.

Forskarna, ledda av Angel R. Nebreda - en ICREA-professor baserad vid Institutet för forskning i biomedicin i Barcelona, ​​Spanien - drar slutsatsen att det kan påverka hur kliniker utvärderar biopsier och bedömer behandlingsalternativ.

I en studiepapper som nu publiceras i tidskriften EMBO Molecular Medicineföreslår författarna att "beslut om terapi bör ta hänsyn till inflammatoriska tillstånd och nivåerna av IGF-1 i biopsier hos patienter med inflammatoriska tarmsjukdomar eller kolitassocierad cancer."

Tarmcancer, inflammation och immunitet

Tarmcancer - som också är känd som kolorektal cancer eller koloncancer - är nu den "tredje vanligaste cancer världen över." Uppskattningar tyder på att cirka 1,4 miljoner människor diagnostiseras med sjukdomen varje år.

I USA är det den näst vanligaste dödsorsaken till cancer som "drabbar både män och kvinnor."

Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) är ett långvarigt tillstånd som inflammerar tarmen. Det är en känd riskfaktor för tarmcancer.

Det finns två huvudtyper av IBD: Crohns sjukdom, som kan inflammera någon del av mag-tarmkanalen mellan munnen och anusen; och ulcerös kolit, som främst påverkar tjocktarmen.

Immunsystemets uppgift är att hitta och eliminera hot. Dessa kan finnas i många former, inklusive bakterier, virus, svampar och andra medel.

Forskarna förklarar dock att utvecklingen av partnerskapet mellan däggdjur och deras tarmmikrober har lett till en känslig balans - som de kallar "tarmtolerans" - mellan immunaktivering och undertryckande.

När denna balans störs utvecklas sjukdomar som IBD. Avbrottets karaktär är komplex och inte helt förstådd - särskilt på molekylär nivå.

Myeloida celler och signalering

Författarna citerar exempel där signalmolekyler som kallas cytokiner kan spela en roll i både reparation av tarmfoder och främjande av tumörer.

De bestämde sig för att studera myeloida celler, eftersom de är den huvudsakliga typen av vita blodkroppar som går in i tumörer och är "kända för att stödja" deras bildning och utveckling.

Forskarna var särskilt intresserade av protein p38; medan det var känt vara involverat i rekryteringen av immunceller och stödja tumörutveckling, var de underliggande mekanismerna dåligt förstådda.

Genom att studera gnagare som hade konstruerats för att utveckla tarminflammation fann de att p38-signalering i myeloida celler "spelar en nyckelroll i inflammationsassocierad koloncancer."

När de undertryckte p38 - både kemiskt och genom gendämpning - upptäckte forskarna att färre inflammatoriska celler rekryterades i tjocktarmen.

"Tumörbördan" visade sig också ha minskat.

IGF ‐ 1 kan vara ett lämpligt mål

Vid ytterligare undersökning fann forskarna att IGF-1 - ett insulinliknande hormon utlöst av p38 - kan vara ett lämpligt mål i "tarmsjukdomar associerade med inflammation."

Detta skulle "helst" vara i fall där biopsier har upptäckt "inflammatorisk infiltration" och "nivåer av IGF-1."

Tidigare studier har bundit IGF-1 till cancer och IBD. Dessa har föreslagit att hormonet förändrar immunsystemet och spelar en "multifunktionell" roll i "tumörmikromiljön", noterar författarna.

Resultaten kan förklara några av de "nedslående resultaten" som ses i studier av läkemedel som blockerar p38 hos patienter med tarminflammationssjukdomar och en högre risk för koloncancer.

Bättre resultat kan uppnås genom att specifikt rikta in p38 i myeloida celler. "Vår studie," skriver författarna, "visar att myeloida cellers förmåga att förbättra tumörgenes bestäms av proteinet p38."

"I synnerhet har vi identifierat ett viktigt bidrag från hormonet IGF-1, som aktiveras av p38 i myeloida celler."

Prof. Angel R. Nebreda

none:  irritabel-tarm-syndrom medicinsk-innovation ätstörningar